Karin Engelfeldts Minnesfond-arkiv | Sida 2 av 2 | JLK – Jämtlands Läns Konstförening

Karin Engelfeldts Minnesfond

14 juni, 2015

Karin Engelfeldts Minnesfond 2015

Konstnären Linda Svedberg har tilldelats 2015 års stipendium ur Karin Engelfeldts Minnesfond. Stipendiebeloppet uppgår till 10.000 kronor. Stipendiet överlämnades i samband med årsmötet 19 april 2015 […]
23 april, 2014

Karin Engelfeldts Minnesfond 2014

Konstnären Po Hagström har tilldelats 2014 års stipendium ur Karin Engelfeldts Minnesfond. Stipendiebeloppet uppgår till 10.000 kronor. Stipendiet kommer att överlämnas i samband med årsmötet söndagen […]
18 april, 2013

Karin Engelfeldts Minnesfond 2013

Konstnären Louise Stiernström har tilldeles 2013 års stipendium ur Karin Engelfeldts Minnesfond. Stipendiet kommer att överlämnas i samband med årsmötet söndagen den 21 april 2013 i […]
28 mars, 2012

Karin Engelfeldts Minnesfond 2012

Anders Ramsell, född 1981 och uppvuxen i Östersund. Anders presenterar sig själv: I mitt konstnärskap intresserar jag mig lika mycket för det populärkulturella som det inomkonstliga, […]
21 januari, 2012

Karin Engelfeldts Minnesfond 2011

Malin Ståhl, född 1972 och uppvuxen på Frösön. Malin presenterar sig själv: Jag gick på Östersunds Konstskola 1992-94 och har sedan utbildat mig vid Iceland Academy […]
20 januari, 2010

Karin Engelfeldts Minnesfond 2010

Johanna Grinde född 1971 i Uppsala. Uppvuxen i Högfors, Jämtland.
Bli medlem