Böcker | JLK – Jämtlands Läns Konstförening

Böcker


Konstpaus

Nedslag i Jamtlis konstsamling
Boken innehåller 61 konstpauser i essäform, som handlar om verk ur Jamtlis – Jämtlands läns museums – cirka 3500 verk stora konstsamling.
— Boken kostar 280 kr och finns att köpa hos bl.a. Jamtli Butik, Hübenettes bokhandel och LUX.


100 år och hundra konstnärer

Jämtlands Läns Konstförenings jubileumsbok
En bok som ger en initierad överblick över Jämtlands konstliv, beskriver viktiga konsthändelser och berättar om Jämtlands läns konstförenings betydelse under det sekel som gått. Hundra av regionens konstnärer har valts ut för att skildra konstutvecklingen i länet från modernisternas kamp i början av 1910-talet, traditionalisternas motstånd, krigets olika ideologier, efterkrigstidens förändringsiver, 1970-talets sociala engagemang, postmodernismen under senare delen av seklet till vår internetbaserade konst.
— Boken finns att köpa hos bl.a. Jamtli Butik och i deras webbshop


Jämten

Årsbok för JLK, Heimbygda och Jamtli
2024: Form – Funktion & Passion
2023: Återspeglingar – Porträtt i ord och bild
2022: Jakt & Natur
2021: Hej 1980-tal!
2020: Klimatet
— Boken finns att köpa hos bl.a. Jamtli Butik och i deras webbshop


Örjan Noring

Att tala från hjärtat och däri känna glädje
En färgstark och vacker bok om Örjan Norings konstnärskap.
— Boken finns att köpa hos bl.a. Jamtli Butik och i deras webbshop


Bli medlem