Konstsamlingen – JLK – Jämtlands Läns Konstförening

En konstsamling skapas

August Berg: Anton Genberg, karikatyr, u.å. Tuschteckning. 9 x 8 cm

Jämtlands läns konstförening bildades 1912. Syftet var att skapa en konstsamling som skulle visas för allmänheten på ett museum. Konstnären Anton Genberg var initiativtagare och han tog på sig uppgiften att organisera arbetet med insamlingen. När museet invigdes i Östersunds rådhus 1914 hade han samlat ihop ett femtiotal konstverk genom köp, lån och gåvor. Han fortsatte fram till sin död 1939 med insamlandet av konst, framförallt i Stockholm. Efter hans död var det konstnären Karl Örbo som idogt fortsatte detta arbete.

Samlingen uppgår idag till cirka 3500 verk och får ses som en stor tillgång och resurs för museet. Om du är intresserad av denna stora konstsamling kan du köpa ”Katalog över Jämtlands läns museums konstsamling” i museets reception. Där kan du läsa om hur samlingen har tillkommit och katalogen innehåller också en gedigen förteckning över konstverk och konstnärer. Konstsamlingen representerar idag en innehållsrik översikt över den konst som under de senaste hundra åren har skapats i Sverige med tyngdpunkt i Jämtlands län.

När Stiftelsen Jämtlands läns museum bildades 1974 överlämnade Jämtlands läns konstförening hela konstsamlingen till länsmuseet vilket bland annat innebär att museet har ett ansvar för tillsyn och vård av samlingen. Därigenom behöver föreningen inte längre arbeta med underhållet av den stora samlingen utan kan satsa på andra viktiga uppgifter som till exempel den publika verksamheten. Föreningen har under åren fortsatt med inköp till samlingen.

2023 års inköp

Jämtlands Läns Konstförening har tillsammans med Jamtli förvärvat Johan Tiréns (1853–1911) målning En Jämtlandssägen – det motiv som blev Johan Tiréns genombrottsverk.

När den visades på Konstakademiens elevutställning vann målningen allmänhetens uppmärksamhet och man såg i Tirén ett konstnärligt framtidslöfte. Han beskrevs som ”en ung svensk konstnär som stod helt fri och lyckligt oberörd av främmande konstriktningar”. Johan Tirén har utfört flera versioner av motivet.

En Jämtlandssägen är Johan Tiréns variant av motivet med Näcken och spelmannen och i Tiréns framställning är spelmannen en yngling klädd i Ovikens sockendräkt som sitter med fiol och stråke i sin hand och lyssnar till Näckens spel i den skummande forsen. En intressant detalj i målningen är den raffinerade återgivningen av Näcken, där han uppenbarar sig i det virvlande vattnet.

2021 års inköp

Karl-Otto Myrstad, målning, ”Celsusbiblioteket i Efesos”
Anna Erlandsson, animerad film, ”Glenn, the Great Runner”
Se filmen här ›

2019 års inköp

Textilväv av Johanna Samuelsson – ”3D-fläta I”
Johanna Samuelsson är född 1982 och uppväxt i Föllinge och Östersund, där hon även studerade på Östersunds Konstskola. 2011-2016 utbildade hon sig till textildesigner på Textilhögskolan i Borås. Johannas textilier undersöker mötet mellan textur och mönster.

2018 års inköp

Akrylmålning av Elisabeth Gothe – ”Familjen”
Katter är ett periodvis återkommande motiv i Elisabeth Gothes måleri. Katten står nära hennes hjärta med sitt outgrundliga väsen, sin frihet, mystik och totala närvaro.

2016 års inköp

Fotografi av Mathias Johansson – ”Louise Bourgeois N.Y.C 1998”

Litografier av Gunnel Heineman – ”Madame” samt ”I dansstudion”

”Madame” 1994
”I dansstudion. Birgit Cullberg i arbete.”

2015 års inköp

Två träsnitt av Staffan Schönberg – ”Maj” samt ”The great lake”


2014 års inköp

Skulptur av Staffan Alm

Verk av Staffan Alm
Skulptur av Staffan Alm

2013 års inköp

Graal-konstverk av konstnären Tomas Colbengtson. Konstverkets titel är Vårflytt. Verket har visats på utställningen Greetings from Sápmi på Jamtli 29 september 2013 – 19 januari 2014.

Tomas Colbengtson beskriver sitt konstverk på följande sätt: ”Bilden är från en vårflytt, rajd, cirka 1920 utefter isen på Ångermanälven på väg mot sommarlandet i fjällen. I titeln Vårflytt väver jag också in den tvångsförflyttning av Kautokeinosamer som startade vid samma tid. Några av de tvångsförflyttade samerna kom sedan att ingå i den sameby som är på bilden.”

Tomas Colbengtson är medlem av SDS, Samiska konstnärsförbundet.

"Vårflytt" av Tomas Colbentson. Glas, graalteknik.
”Vårflytt” av Tomas Colbentson. Glas, graalteknik.

2012 års inköp

Jubileumsåret 2012 firas med inköp av tre nya verk till konstsamlingen!

Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde onsdagen den 27 augusti att förvärva ytterligare ett konstverk till konstsamlingen, nämligen ett verk av konstnären Ola Åstrand, Norsesund. Konstverket har titeln Stavgångare med måttet 50 x 70 cm.

Ola Åstrand är född 1955 i Helsingborg. Han har i sin konstnärliga praktik länge arbetet med svartvita linjeteckningar, ofta collageartade, där bilder bryts upp, mångfaldigas och fragmentariseras. Han använder sig av associationsrika symboler och populärkulturella företeelser, ofta inspirerad av  undergroundföreteelser. Han har också jobbat med airbrush, skulptur och ljud där hela rum blir installationer tillsammans med hans teckningar.

Ola Åstrand utbildade sig på Valands konsthögskola i Göteborg. Innan dess hade han bland annat under en kortare period varit medlem som gitarrist i punkbandet TT Reuter och i det kortlivade bandet Blödarna som gav ut en singel 1979. 1998 gjorde han tillsammans med Ulf Kihlander den uppmärksammade utställningen Hjärtat sitter till vänster på Göteborgs konstmuseum. Utställningen var en historisk genomgång av den svenska proggkonsten under 1960-och 1970-talet. 2008 gjorde duon uppföljaren Tänd mörkret. Källa Wikipedia.

Konstverket är inköpt på förslag av ”Arbetsgruppen för inköp till konstsamlingen” och har överlämnats till Jamtli.

"Stavgångare" av konstnären Ola Åstrand. Datorutskrift på duk.
”Stavgångare” av konstnären Ola Åstrand. Datorutskrift på duk.

Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde tordagen den 24 maj 2012 att förvärva två konstverk till konstsamlingen.

MalinMatilda Allberg, Östersund: ”Körsbärsblom kantar försommarens entré”. Målningen, utförd i olja, inköptes till ett pris av 6.000 kronor. Konstverket fanns med på utställningen Växande på GalleriS, Östersund i april 2012. Konstverket har måttet 70 x 90 cm.

Kaj ”på Höjda” Persson, Lorås. ”Vårmorgon”. Målningen, utförd i akryl, inköptes till ett pris av 16.200 kronor. Konstverket fanns med på en utställning på Galleri Anders Ek, Torvalla i april/maj 2012. Konstverket har måttet 82 x 102 cm. Kaj ”på Höjda” beskriver målningen på följande sätt: ”Jag ville måla stämningen som en tidig vårmorgon i skogsgläntan när de första solstrålarna flödar in och får naturen att vibrera av energi. I ett koncentrerat ljusfenomen kan man ana något av ett andligt väsen som känslan av Jungfru Maria med barnet. Det får jag se när jag är nästan klar med målningen. I år målade jag klart målningen”.

Konstverken är inköpta på förslag av ”Arbetsgruppen för inköp till konstsamlingen” och har överlämnats till Jamtli.

"Körsbärsblom kantar försommarens entré" av konstnären MalinMatilda Allberg. Olja.
”Körsbärsblom kantar försommarens entré” av konstnären MalinMatilda Allberg. Olja.
"Vårmorgon" av konstnären Kaj "på Höjda" Persson. Akryl.
”Vårmorgon” av konstnären Kaj ”på Höjda” Persson. Akryl.

2011 års inköp

Anna Kristensen, Umeå: ”Sin framtid kan ingen se”. Oljemålning med måttet 84 x 105 cm. Inköpet gjordes i mars 2011 vid en utställning på Galleri Remi i Östersund. Anna Kristensen är född 1956 i Järvnäset, Tåsjö. Hon har fått sin konstnärliga utbildning vid Det Fynske Kunstakademie i Odense 1977 – 1978 samt vid Konstskolan Brage i Umeå 1978 – 1979. Hon har även studerat konstvetenskap och estetik vid Umeå universitet samt utbildat sig till trädgårdsmästare med inriktning mot miljö, hälsa och ledarskap. Anna Kristensen beskriver sitt måleri på följande sätt: ”I mitt måleri skapar jag fiktiva världar där dramer som bland annat handlar om kommunikation utspelar sig. Själv är jag regissören som iscensätter föreställningar på duken eller papperet. Det som sker lever till stora delar sitt eget liv. Gestalterna i verken rör sig fritt över tid och rum. Just nu är det särskilt Magrittes och fra Angelicos konstnärskap som har betydelse för mina målningar. På samma sätt som gestalter i verken förflyttar sig mellan olika världar visar jag gärna mina målningar i olika typer av rum. Från traditionella gallerier och konsthallar till anonyma målningar direkt på transportcontainers.

Konstverket är inköpt på förslag av ”Arbetsgruppen för inköp till konstsamlingen” och har överlämnats till Jamtli.

Anna Kristensen: ”Sin framtid kan ingen se”. Olja.
Anna Kristensen: ”Sin framtid kan ingen se”. Olja.
Bli medlem