Styrelse 2023 | JLK – Jämtlands Läns Konstförening

Styrelse 2023

Ellen Hyttsten ordförande
ellen.m.hyttsten@gmail.com

Åsa Domeij Lisensdotter vice ordförande, ledamot

Kia Carlsson kassör, ledamot

Ingela von Sydow sekreterare, suppleant

Manne Mosten ledamot

Conny Olsson ledamot

Ulrika Danielsson ledamot

Anna Norlén ledamot

Annika Thofelt ledamot

Karin Strandberg Nöjd ledamot

Barbro Moström suppleant

Helene Gedda suppleant

Petter Erlandsson suppleant

Ida Norlén suppleant

Olov Amelin adjungerad

Christina Wistman ersättare

Revisorer: Mikael Cederberg ordinarie, Ylva Eriksson ersättare

Valberedning: Görel Åsbo Stephansson (sammankallande), Gunilla Österman, Henrik Ljusberg, Johanna Östlund, John Selander

Välkommen som resursperson! Styrelsen är indelad i arbetsgrupper som arbetar med stor självständighet. Vill du jobba för JLK så är du välkommen att ingå i en arbetsgrupp. Ett värdefullt bidrag till verksamheten. Är du intresserad? Hör av dig till vårt kansli på telefon 063-15 01 78 eller via e-post: konstforeningen@jamtli.com

Bli medlem