Styrelse 2019-2020 | JLK – Jämtlands Läns Konstförening

Styrelse 2019-2020

Ellen Hyttsten ordförande
ellen.m.hyttsten@gmail.com

Manne Mosten vice ordförande
mannemosten@hotmail.com

Karin Örnfjäll kassör

Dag Hartman ledamot

Åsa Domeij Lisensdotter ledamot

Conny Olsson ledamot

Lena Andersson ledamot

Vanessa Sahlman ledamot

Anna-Lena Rudolfsson Kauppi ledamot

Gunnel Edvardsson suppleant

Eva Zetterström-Blixth suppleant

Ulrika Danielsson suppleant

Åke Bengtsson suppleant

Inger Persson suppleant

Eva Zetterström-Blixth suppleant

Henrik Zipsane adjungerad

Christina Wistman ersättare

Revisorer: Jens Edlund, Malin Andersson (ass), Mikael Cederberg (ersättare)

Välkommen som resursperson! Styrelsen är indelad i arbetsgrupper som arbetar med stor självständighet. Vill du jobba för JLK så är du välkommen att ingå i en arbetsgrupp. Ett värdefullt bidrag till verksamheten. Är du intresserad? Hör av dig till vårt kansli på telefon 063-15 01 78 eller via e-post: konstforeningen@jamtli.com

Bli medlem