Styrelse 2020-2021 | JLK – Jämtlands Läns Konstförening

Styrelse 2020-2021

Ellen Hyttsten ordförande
ellen.m.hyttsten@gmail.com

Åsa Domeij Lisensdotter vice ordförande

Karin Örnfjäll kassör

Dag Hartman sekreterare

Manne Mosten ledamot

Conny Olsson ledamot

Ulrika Danielsson ledamot

Åke Bengtsson ledamot

Ingela von Sydow ledamot

Inger Persson suppleant

John Selander suppleant

Barbro Moström suppleant

Maria Holmstedt suppleant

Ylva Lindén suppleant

Olov Amelin adjungerad

Christina Wistman ersättare

Revisorer: Claes Malmquist (Mikael Cederberg ersättare)

Välkommen som resursperson! Styrelsen är indelad i arbetsgrupper som arbetar med stor självständighet. Vill du jobba för JLK så är du välkommen att ingå i en arbetsgrupp. Ett värdefullt bidrag till verksamheten. Är du intresserad? Hör av dig till vårt kansli på telefon 063-15 01 78 eller via e-post: konstforeningen@jamtli.com

Bli medlem