Styrelse | JLK – Jämtlands Läns Konstförening

Styrelse

STYRELSE 2024–2025

Ellen Hyttsten ordförande
ellen.m.hyttsten@gmail.com

Åsa Domeij Lisensdotter vice ordförande, ledamot

Karin Strandberg Nöjd kassör, ledamot

Ingela von Sydow sekreterare, suppleant

Manne Mosten ledamot

Conny Olsson ledamot

Ulrika Danielsson ledamot

Anna Norlén ledamot

Kia Carlsson ledamot

Ingrid Printz ledamot

Barbro Moström suppleant

Helene Gedda suppleant

Petter Erlandsson suppleant

Charlotte Selander suppleant

Olov Amelin adjungerad

Christina Wistman ersättare

Revisorer: Mikael Cederberg ordinarie, Ylva Eriksson ersättare

Valberedning: Görel Åsbo Stephansson (sammankallande), Gunilla Österman, Henrik Ljusberg, John Selander, Johanna Nordin

Välkommen som resursperson! Styrelsen är indelad i arbetsgrupper som arbetar med stor självständighet. Vill du jobba för JLK så är du välkommen att ingå i en arbetsgrupp. Ett värdefullt bidrag till verksamheten. Är du intresserad? Hör av dig till vårt kansli på telefon 063-15 01 78 eller via e-post: konstforeningen@jamtli.com

Bli medlem