Styrelse 2022 | JLK – Jämtlands Läns Konstförening

Styrelse 2022

Ellen Hyttsten ordförande
ellen.m.hyttsten@gmail.com

Åsa Domeij Lisensdotter vice ordförande

Kia Carlsson kassör

Ingela von Sydow sekreterare

Manne Mosten ledamot

Conny Olsson ledamot

Ulrika Danielsson ledamot

Anna Norlén ledamot

Annika Thofelt ledamot

John Selander suppleant

Barbro Moström suppleant

Ylva Lindén suppleant

Helene Gedda suppleant

Petter Erlandsson suppleant

Olov Amelin adjungerad

Christina Wistman ersättare

Revisorer: Claes Malmquist (Mikael Cederberg ersättare)

Valberedning: Bodil Halvarsson, Görel Åsbo Stephansson, Gunilla Österman, Henrik Ljusberg, Johanna Östlund

Välkommen som resursperson! Styrelsen är indelad i arbetsgrupper som arbetar med stor självständighet. Vill du jobba för JLK så är du välkommen att ingå i en arbetsgrupp. Ett värdefullt bidrag till verksamheten. Är du intresserad? Hör av dig till vårt kansli på telefon 063-15 01 78 eller via e-post: konstforeningen@jamtli.com

Bli medlem