Hantering av personuppgifter | JLK – Jämtlands Läns Konstförening

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter i kraft. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL) och innebär ökade krav om information och dokumentation. Vi vill därför informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Följande uppgifter om Jämtlands Läns Konstförening finns lagrade digitalt hos vår leverantör Cardskipper AB (556856-6169):

  • Medlemsnummer, medlemstyp och inträdesår
  • Namn, telefonnummer, e-postadress, adress
  • Datum för betald medlemsavgift

Inga övriga uppgifter finns i registret, således ej personnummer eller övrig s.k. känslig information. Verktyget CampaignMonitor som används för utskick av nyhetsmail har sitt säte utanför EU men följer GDPR och uppgifter lämnas ej vidare till tredje part.

Syftet med lagring av uppgifter
Uppgifterna används för att skicka ut meddelande om våra program/aktiviteter samt påminnelse om medlemsavgift. Du kan själv avsäga dig fler nyhetsmail genom att klicka på länken längst ner i varje utskick. Som medlem samtycker du till att ditt namn publiceras i vinstlistor för ex. konstlotteri och boklotteri om du inte har begärt att det döljs.

Vilka har tillgång till uppgifterna?
Styrelsen samt bokföringsbyrå har tillgång till personuppgifterna.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna finns kvar så länge du är medlem i föreningen. De tas bort vid ej betalad medlemsavgift efter 2 år eller vid begäran om utträde.

Dina rättigheter
Jämtlands Läns Konstförenings styrelse är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det innebär ett ansvar för att uppgifterna behandlas korrekt och enligt lag. Du har rätt att när som helst kontakta föreningen för att få veta vilka uppgifter som finns om dig samt, om du så önskar, få dina uppgifter borttagna ur dataregistret.

Cookies
På hemsidan www.jlk-konsforeningen.se använder vi cookies för Googles verktyg Analytics och Adwords samt för Facebooks annonsverktyg. Du kan själv hantera och radera cookies i din webbläsare.

Bli medlem