JLK – Jämtlands Läns Konstförening

SEDAN 1912

Jämtlands Läns Konstförening

Jämtlands Läns Konstförening (JLK) bildades 1912 och är idag Sveriges 3:e största konstförening. Föreningen bildades med syfte att bygga ett konstmuseum samt att arrangera utställningar och föreläsningar. Från 1914 låg konstmuseet i det nybyggda rådhuset, men 1930 kunde det nya länsmuseet på Jamtli invigas. 1974 överlämnades konstsamlingen till Jamtli, som nu står för underhållet. Genom donationer och inköp har konstsamlingen växt till över 3500 verk. Konstföreningen fortsätter med de årliga inköpen samt förvaltar två stipendiefonder. I mitten av 1930-talet började JLK med konstlotteri för medlemmarna. Sedan 2018 driver föreningen LUX, en samtida utställningsmiljö och mötesplats i centrala Östersund. Se aktuellt program för kommande aktiviteter.

Bli medlem – inbjudningar, konstlotteri och förmåner

Vill du delta i det stora årliga konstlotteriet samt få förmåner och inbjudningar?
Välkommen som medlem – årsavgiften är endast 200 kr.

Bli medlem