JLK – Jämtlands Läns Konstförening

SEDAN 1912

Jämtlands Läns Konstförening

Jämtlands Läns Konstförening (JLK) bildades 1912. Syftet var att bygga ett konstmuseum samt att arrangera utställningar och föreläsningar. Från 1914 låg konstmuseet i det nybyggda rådhuset, men 1930 kunde det nya länsmuseet på Jamtli invigas. Genom donationer och inköp har konstsamlingen växt till över 2000 verk. 1974 överlämnades samlingen till Jamtli, som nu står för underhållet. Konstföreningen fortsätter med de årliga inköpen samt förvaltar två stipendiefonder. I mitten av 1930-talet började föreningen med konstlotteri för medlemmarna. Se aktuellt program för kommande aktiviteter.

Bli medlem – inbjudningar, konstlotteri och förmåner

Vill du delta i det stora årliga konstlotteriet samt få förmåner och inbjudningar?
Välkommen som medlem – årsavgiften är endast 200 kr.

Bli medlem