Program

Olof Ågren målar i Flivik vid 1950-talets början. Foto: Ruth Angmar. Privat ägo. Skymningsmotiv med segelbåt, signerad och daterad 1962. Målningen är alltså utförd samma år som konstnären gick bort, och därmed sannolikt utförd i Småland. Det ger belägg för att Ågren inte alls lade ned sin pensel i och med flytten till Flivi. Foto: Bengt Nordqvist/Jamtli.

OLOF ÅGREN – ETT KONSTNÄRSKAP

17 september 2016 –  januari 2017

Jamtli och Jämtlands läns konstförening visar en stor separatutställning med konstnären Olof Ågrens (1874-1962) verk. Olof Ågrens konstnärskap låter sig inte insorteras i någon fålla. Motivkretsarna är många och konstnärens stil varierande. Redan under Ågrens livstid skrev man att ”ingen står likgiltig inför hans konst”. Det är giltigt ännu idag.

Tack vare Ågrens släktingar Gärd och Ulf Stålhammar ingår Olof Ågrens konstnärliga kvarlåtenskap idag i Jamtlis samling och i utställningen kan därmed visas verk från hela hans verksamhetstid. Det rör sig om stadsbilder och landskap från Sverige, Frankrike och Italien, om porträtt och stilleben utförda i både olja, akvarell och blyerts. Utställningen innefattar hundratalet verk, varav de flesta aldrig tidigare visats publikt.

 

Tidigare program kan du se här.