Program

Olof Ågren målar i Flivik vid 1950-talets början. Foto: Ruth Angmar. Privat ägo. Skymningsmotiv med segelbåt, signerad och daterad 1962. Målningen är alltså utförd samma år som konstnären gick bort, och därmed sannolikt utförd i Småland. Det ger belägg för att Ågren inte alls lade ned sin pensel i och med flytten till Flivi. Foto: Bengt Nordqvist/Jamtli.

OLOF ÅGREN – ETT KONSTNÄRSKAP

17 september 2016 –  12 februari 2017 (förlängd utställningsperiod)

Jamtli och Jämtlands läns konstförening visar en stor separatutställning med konstnären Olof Ågrens (1874-1962) verk. Olof Ågrens konstnärskap låter sig inte insorteras i någon fålla. Motivkretsarna är många och konstnärens stil varierande. Redan under Ågrens livstid skrev man att ”ingen står likgiltig inför hans konst”. Det är giltigt ännu idag.

Tack vare Ågrens släktingar Gärd och Ulf Stålhammar ingår Olof Ågrens konstnärliga kvarlåtenskap idag i Jamtlis samling och i utställningen kan därmed visas verk från hela hans verksamhetstid. Det rör sig om stadsbilder och landskap från Sverige, Frankrike och Italien, om porträtt och stilleben utförda i både olja, akvarell och blyerts. Utställningen innefattar hundratalet verk, varav de flesta aldrig tidigare visats publikt.


RUNDA VÄGGEN, Jamtli foajé

21 januari-26 mars Visning av Filip Weiners tavlor Ur Jamtlis konstsamling.
3-10 april Karin Engelfelt
2 april samt 11 april-21 maj Broderiutställning
15 maj – Ur Jamtlis konstsamlingar
Arr: JLK i samarbete med Jamtli.


FEBRUARI 2017

Onsdag 1 februari
Konstpaus kl. 12-12.15 Tema Olof Ågren

Lördag 4 februari
Filmvisning: Efter eget huvud – en film om konstnären Olof Ågren
Kl. 14.00-16.00 visar Kurt Skoog filmen om Olof Ågren i Rentzhogsalen på Jamtli. Kurt Skoog berättar också om filmen.

Söndag 5 februari
Kungen i sitt eget rike
Om konstnären Johan Tirén och bilden av samerna i konst och politik under slutet av 1800-talet.
Torbjörn Aronsson berättar kl 14 i Renzhogsalen Jamtli. Arr. Jamtli

Onsdag 8 februari
Konstpaus kl. 12-12.15 Tema Olof Ågren

Söndagen 12 februari
Sista dagen för utställningen Olof Ågren – ett konstnärskap.

Konst-yoga kl 14-15
Prova på ett yoga-pass omgiven av konst. Ingen förkunskap behövs.  Arr. Jamtli

Onsdag 22 februari
Konstpaus kl. 12-12.15 Tema Filip Weiner

Lördag 25 februari
Konst på bio: Revolution – Ny konst för en ny värld.
Kl.15.00, 86 minuter.
En djärv och spännande skildring av den ryska avantgarde-konsten i Sovjet direkt efter revolutionen 1917. En film av Margny Kinmonth. Arr Bio Regina, JLK, Östersunds konstklubb


MARS 2017

Söndag 5 mars
Invigning av utställningem Catherine Froy – An Introduction to an English Painting
Jamtli gästas av Catherine Froy från England. Froy har studerat vid Slade School of Fine Arts i London och har utvecklat ett personligt bildspråk där hon inspireras av naturen och skapar repetitiva teman. Under fyra veckor under mars-april är Catherine Froy ”Artist in Residence” på Jamtli och kommer att arbeta på plats i utställningen av och till. Säkert möter du henne söndagarna 12 och 19 mars samt på fredagarna 10, 17, 24 och 31 mars, ca kl.13-16. Arr: Jamtli i samarbete med Catherine Froy

Onsdag 15 mars och onsdag 22 mars
Konstpaus kl. 12-12.15 Tema: Filip Weiner

Onsdag 22 mars
Årets konstsupé
Café Tingshuset kl 18.30-21.00. 

Lördag 25 mars
Konst på bio: Munch150
Kl.15.00, 88 minuter. Filmen för oss också till olika delar av Norge, för att ge en djupgående biografi över mannen som levde
från 1800-talets mitt och ända in i tyskarnas ockupation av Norge under andra världskriget.
Arr Bio Regina, JLK, Östersunds konstklubb

Söndag 26 mars
De tysta spåren – Om samiskt kulturlandskap
Föredrag av Ewa Ljungdahl, arkeolog och projektledare på Gaaltije, kl 14.00. Arr. Jamtli


APRIL 2017

Söndag 2 april, Jamtli foajé
Från måleri till textil, textila arbeten inspirerade av Anders Berglin
Anders Berglin levde 1737-1805 och sägs vara den som introducerade rokokon i Jämtland. Han har målat flera kyrkor, tex Hackås och Frösön och har dekorerat många av de eftertraktade Jämtlandsskåpen. Medlemmarna i Broderiets vänner har inspirerats av Anders Berglings former och slingrande blommor. Visas 3-10 april i Jamtli Kafé och 11 april-21 maj på Runda väggen i Jamtli foajé.

I anslutning till broderiutställningen i Jamtli kafe blir det öppna workshops i entréhallen. Passar både unga och vuxna. Ingår i entréavgiften, med reservation för eventuella materialkostnader.
2/4 – Invigning av utställningen kl.12. Workshop: broderade blommor kl.13-16
23/4 Workshop: blommor av papper kl.13-16
7/5  Workshop: blommor av ståltråd och pärlor kl.13-16
Arrangör: Broderiets vänner i samarbete med Karin Zidén och Örjan Bertilsson.

Onsdag 5 april
Konstpaus kl.12.00-12-15 Tema: Karin Engelfeldt

Söndag 9 april
Årsmöte kl 13.00-16.00
Rentzhogsalen på Jamtli.
Årsmötesförhandlingar, utdelning av Karin Engelfeldts stipendium, föreläsare och närvarolotteri.


MAJ 2017

Onsdag 24 maj
Konstpaus Om ett verk ur konstsamlingarna.

Söndag 28 maj
Invigning av utställningen Laura Greta Kerstin Agneta – Konst genom 4 generationer
Mödrar och döttrar. Fyra generationer kvinnliga konstnärer i rakt nedstigande led. Deras livslopp omspänner nära etthundrafemtio år, en period då mycket händer för kvinnor, inte minst kvinnliga konstnärer.

Av Laura Sjunnesson (f. 1860) visas broderier från livet i Vadstena vid förra sekelskiftet. Hennes dotter Greta S Sandberg (f. 1886) knypplade bilder i små format, monumentala i sitt uttryck. Dotterdottern Kerstin Bränngård (f. 1917) ställer ut måleri, textil och glas, med motiv från Jämtland, familjen och resor. Hennes dotter, Agneta B Lind (f. 1952) bidrar med sina stora bildvävar i ull och lin. Både Kerstin Bränngård och Agneta B Lind har tidvis varit bosatta i Jämtland.

Pågår till 8 oktober. Arr: JLK i samarbete med JamtliProgrammet uppdateras löpande. Med reservation för ändringar.

Se även Jamtlis kalendarium