Program

Laura Greta Kerstin Agneta – Konst genom 4 generationer

Mödrar och döttrar. Fyra generationer kvinnliga konstnärer i rakt nedstigande led. Deras livslopp omspänner nära etthundrafemtio år, en period då mycket händer för kvinnor, inte minst kvinnliga konstnärer.

Av Laura Sjunnesson (f. 1860) visas broderier från livet i Vadstena vid förra sekelskiftet. Hennes dotter Greta S Sandberg (f. 1886) knypplade bilder i små format, monumentala i sitt uttryck. Dotterdottern Kerstin Bränngård (f. 1917) ställer ut måleri, textil och glas, med motiv från Jämtland, familjen och resor. Hennes dotter, Agneta B Lind (f. 1952) bidrar med sina stora bildvävar i ull och lin. Både Kerstin Bränngård och Agneta B Lind har tidvis varit bosatta i Jämtland.

Plats: Jamtli. Pågår till 8 oktober. Arr: JLK i samarbete med Jamtli

 

Gåxsjö Kulturdagar 15 juli – 23 juli 2017

Årets tema är ”Vid språkets gräns”.
Gåxsjö kulturdagar om platsen, människan och kreativiteten.

Inom konstvärlden har mötet mellan konstnären, galleristen och recensenten varit själva grunden för konstlivet. För konstnären har galleriet varit den första platsen att kunna presentera sina arbeten i det offentliga rummet och det har sedan kunnat leda vidare mot möjligheten att kommunicera sina verk via konsthallar, museer och vid internationella konstmässor som de i Venedig, Kassel, eller Sao Paulo.

I vår tid då kommersialiseringen av kulturutbudet är så påtaglig vill Gåxsjö kulturdagar lyfta fram platsens betydelse i vår civilisation genom att utgå från det som Ingvar Åhrén kallade ”Det samiska rummet”. Det samiska rummet betyder i det här fallet att se på vår omgivning inte enbart som en plats med ”naturresurser” utan en självständig plats med en egen inneboende historia som uttrycker närvaron av tidigare generationers erfarenheter och andlighet. En sådan vacker plats finns i norra Jämtland. Det är byn Gåxsjö med en vacker träkatedral vid en av sina stränder.

Programmet finns på gaxsjokulturdagar.se

 

Hösten

Detaljerat program kommer för hösten. Några hintar om vad som kommer är:

• Aktiviteter kopplat till utställningen Genom fyra generationer
• Konst på Runda väggen
• Konstpaus
• 10 september Jamtlidagen
• 23 september Konst på bio, Bio Regina
• 30 september Konstens Vecka startar
• 18 oktober Bokens Dag med bland andra Lars Lerin som föreläsare.
   Medlemmar i JLK har 20 kr rabatt Förköp biljett

 


Programmet uppdateras löpande. Med reservation för ändringar.

Se även Jamtlis kalendarium