Jämtlands läns konstförening – en hundraåring!

 

Jämtlands läns konstförening är en förening som arbetar för konst. Vi vill sprida kunskap om konst och lyfta fram intressant konst i bland annat utställningar och föreläsningar. Vi vill också vara en röst för konstens roll i samhället och vi vill verka för spännande möten. Vi har gamla anor men är nyfikna på det nya!

Föreningen har enligt sina stadgar till ändamål att öka medvetandet om konstens betydelse för den enskilda människan och för samhället. I arbetet att nå målet arrangeras bland annat utställningar, föreläsningar och konstsupéer. Stadgarna säger också att föreningen ska anordna ett medlemslotteri samt inköpa konst till konstsamlingen.

Utdrag ur stadgarna:

Föreningen har till ändamål att öka medvetenheten om konstens betydelse för den enskilda människan och för samhället. Föreningen skall tillvarata enskilda medlemmars och länets konstföreningars intressen samt vara en samarbets- och samlande länsorganisation. Föreningens verksamhetsområde är Jämtlands län.

I arbetet för att nå detta mål vill föreningen:

  • genom utställningar, föreläsningar, uppsatser eller på annat sätt bredda och fördjupa förståelsen för konsten samt genom speciella insatser stimulera ungdomens intresse för konst,
  •  årligen inköpa och bland föreningens medlemmar utlotta konstverk,
  • då så är möjligt och lämpligt inköpa och till Stiftelsen Jämtlands läns museum överlämna konst av betydelse för länets konsthistoria,
  • verka för konstnärlig utformning och utsmyckning av den offentliga miljön,
  • genom sin styrelse verka som rådgivande och förmedlande organ för såväl enskilda som institutioner,
  • samarbeta med landstinget och andra inom länet verksamma organisationer samt med konstnärernas organisationer.
  • medverka till att kommuner och företag ger ekonomiska bidrag till konstföreningarnas verksamheter,
  • medverka till att nya konstföreningar bildas på företag och i kommuner,
  • hjälpa länets konstföreningar med praktiska problem,
  • för konstföreningarnas styrelse arrangera konferenser där pedagogisk och administrativ information lämnas och gemensamma erfarenheter tas till vara.
STYRELSE FÖR JÄMTLANDS LÄNS KONSTFÖRENING 2016 – 2017
   
Ellen Hyttsten, ordförande
ellen.m.hyttsten(a)gmail.com
 
   
Manne Mosten, vice ordförande
info(a)kulitur.se
 
   
Eva Staffansson, kassör
eva.staffansson(a)miun.se
 
   
Gun Lindström-Arver, sekreterare
gun.arver(a)gmail.com
 
   
   
ÖVRIGA LEDAMÖTER SUPPLEANTER
   
Agneta Anderzon
agneta.anderzon(a)gmail.com
Lena Andersson
lena(a)olgaandfriends.se
   
Kåre Henriksson
kare(a)karehenriksson.dinstudio.se
Mats Blid
mats.blid(a)miun.se
   
Marlen Ljusberg
alva_marlen(a)yahoo.se
Jimmy Dahlberg
jimmy_dahlberg(a)hotmail.com
   
Cornelia Matthias
cornelia.matthias(a)prolympia.se
Dag Hartman
dag.hartman(a)regionjh.se
   
Conny Olsson
conny.olsson(a)adeprimo.se
Erika Ranbrandt
erika.ranbrandt(a)gmail.com
   
   
ADJUNGERADE ERSÄTTARE
Henrik Zipsane
henrik.zipsane(a)jamtli.com
Christina Wistman
christina.wistman(a)jamtli.com
 
 
 
Välkommen som resursperson! Styrelsen är indelad i arbetsgrupper som arbetar med stor självständighet. Vill du jobba för JLK så är du välkommen att ingå i en arbetsgrupp. Ett värdefullt bidrag till verksamheten. Är du intresserad? Hör av dig till vårt kansli på telefon 063-15 01 78 eller via e-post: konstforeningen@jamtli.com