Stipendier

Konstföreningen förvaltar två fonder och delar årligen ut konststipendier ur dessa fonder. Karin Engelfeldts Minnesfond riktar sig till konstnärer verksamma eller uppvuxna i länet. Herbert och Ellen Carlssons konstfond riktar sig till ungdomar som arbetar med föreställande konst och är födda eller bosatta i länet.

Anvisningar Herbert och Ellen Carlssons Minnesfond
Anvisningar Karin Engelfeldts Minnesfond

Om Karin Engelfeldt

Karin Engelfeldt 29 april 1982 – hennes 30-årsdag

Karin Engelfeldt föddes 1952 i Stockholm. Tillsammans med sina föräldrar flyttade hon 1954 till Östersund.

Karin utbildade sig först till gymnastiklärare och var verksam i yrket i fem år innan hon 1978 lade om kurs för att ägna sig åt konstnärligt arbete på heltid. Hon tecknade kroki och gick textila kurser på Sätergläntans skola i Dalarna, Carl Malmstens Cappellagården på Öland och Nyckelviksskolan i Stockholm. Hon började studera måleri, först på Konstskolan Idun Lovén i Stockholm och därefter på Konstfackskolan där hon studerade 1984 – 1989. Under sin tid på skolan skapade hon också två barnböcker, Ossian och Hjärteman och Sagan om den gröne stolen, som båda utgavs postumt.

Karin Engelfeldt drabbades av sjukdom och avled 1990. Hon hann inte delta i några utställningar men ett flertal av hennes verk visades vid Konstfackskolans avgångsutställning i Aguélimuseet i Sala efter hennes bortgång och på Gallerihuset i Östersund hölls 1991 en minnesutställning.

Hennes mor och bror, Ingrid och Åke Engelfeldt, instiftade 1996 en stipendiefond för konstnärer, Karin Engelfeldts Minnesfond. Stipendiebeloppet är för närvarande 10.000 kronor och utdelningen sker i samband med Jämtlands läns konstförenings årsmöte, vanligtvis i mars månad.

STIPENDIATER

Om blomstermålaren Gustav Herbert Carlsson

"Blomstermålaren Herbert Carlsson", 1987

”Blomstermålaren Herbert Carlsson”, 1987

Gustav Herbert Carlsson föddes i Vänersborg 1912. 1945 bosatte han sig i Åre där han var verksam till sin bortgång 1991. Han målade och diktade, var självlärd och kallades Blomstermålaren men han målade också porträtt och landskap – med motiv från Åretrakten och norra Uppland.

Han hade ett flertal utställningar från 1940-talet och framåt, både separat och tillsammans med andra.

Några av hans motton var ”Känna, lyssna och se. Återge och förmedla till andra människor. Avbilda naturen sådan den är. Ta sig tid att ingående betrakta den…”.

Han var initiativtagare till Åre konstförening.

År 1987 instiftade han och hans hustru Ellen en stipendiefond för unga konstnärer. Stipendiebeloppet är för närvarande 8.000 kronor och utdelningen sker i november månad i samband med Jämtlands läns konstförenings årliga medlemslotteri.

STIPENDIATER