Konstföreningen förvaltar två fonder och delar årligen ut konststipendier ur dessa fonder. Karin Engelfeldts Minnesfond riktar sig till konstnärer verksamma eller uppvuxna i länet. Herbert och Ellen Carlssons konstfond riktar sig till ungdomar som arbetar med föreställande konst och är födda eller bosatta i länet.

Anvisningar Herbert och Ellen Carlssons konstfond
Anvisningar Karin Engelfeldts Minnesfond

Om Karin Engelfeldt

Karin Engelfeldt 29 april 1982 – hennes 30-årsdag

Karin Engelfeldt föddes 1952 i Stockholm. Tillsammans med sina föräldrar flyttade hon 1954 till Östersund.

Karin utbildade sig först till gymnastiklärare och var verksam i yrket i fem år innan hon 1978 lade om kurs för att ägna sig åt konstnärligt arbete på heltid. Hon tecknade kroki och gick textila kurser på Sätergläntans skola i Dalarna, Carl Malmstens Cappellagården på Öland och Nyckelviksskolan i Stockholm. Hon började studera måleri, först på Konstskolan Idun Lovén i Stockholm och därefter på Konstfackskolan där hon studerade 1984 – 1989. Under sin tid på skolan skapade hon också två barnböcker, Ossian och Hjärteman och Sagan om den gröne stolen, som båda utgavs postumt.

Karin Engelfeldt drabbades av sjukdom och avled 1990. Hon hann inte delta i några utställningar men ett flertal av hennes verk visades vid Konstfackskolans avgångsutställning i Aguélimuseet i Sala efter hennes bortgång och på Gallerihuset i Östersund hölls 1991 en minnesutställning.

Hennes mor och bror, Ingrid och Åke Engelfeldt, instiftade 1996 en stipendiefond för konstnärer, Karin Engelfeldts Minnesfond. Stipendiebeloppet är för närvarande 10.000 kronor och utdelningen sker i samband med Jämtlands läns konstförenings årsmöte, vanligtvis i mars månad.

STIPENDIATER

Karin Engelfeldts Minnesfond 2017

Konstnären Cecilia Helsing har tilldelats 2017 års stipendium ur Karin Engelfeldts Minnesfond. Stipendiebeloppet uppgår till 10.000 kronor. Stipendiet överlämnades i samband med årsmötet 9 april 2017 i Rentzhogsalen, Jamtli. Konstnären deltog via Skype vid stipendieutdelningen och berättade om sitt konstnärliga arbete.

Om Cecilia:
Cecilia Helsing är född i Östersund 1978. Hon har fått sin utbildning vid Konstskolan Basis, Pernbys Målarskola och vid arkitekturprogrammet, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Stockholm. Under sitt fjärde och sista år vid KTH var Cecilia utbytesstudent vid Academy of Arts, Architecture and Design i Prag.

Hon arbetade fyra år som arkitekt i Stockholm, därefter var hon bosatt i Berlin i sex år. Under tiden i Berlin tog fotograferande alltmer överhanden. Sedan hösten 2015 går Cecilia Kandidatprogrammet i Fotografi vid Akademin Valand i Göteborg.

Cecilia om sitt konstnärliga arbete: Mitt huvudfokus är relationen mellan Människor, Platser och Natur och återkommande teman är Tid, Entropi och Verklighetsuppfattning. Under de senaste två åren har hon arbetat med ett projekt som består av flera olika fotoserier under samlingsnamnet Fältarbeten. 

Läs mer på Cecilia Helsings hemsida

Juryns motivering:
”Cecilia Helsing låter oss i sina bilder följa med till tänkta rum och platser 
som kan väcka en känsla av något okontrollerbart. Med hjälp av fotografiet, ibland utan kamera, skapar hon starka och suggestiva scener.”

Karin Engelfeldts Minnesfond 2016

Konstnären Karl-Otto Myrstad har tilldelats 2016 års stipendium ur Karin Engelfeldts Minnesfond. Stipendiebeloppet uppgår till 10.000 kronor. Stipendiet överlämnades i samband med årsmötet 14 april 2016 i Rentzhogsalen, Jamtli. Tidigare i år avled instiftaren av stipendiet, Karins mamma, Ingrid Engelfeldt. Familjen representerades på plats av Karins bror Åke.

Karl-Åke Myrstad vid stipendieutdelningen. Foto: Jimmy Dahlberg

Karl-Otto Myrstad är från Söre i Lit där hans konstnärskap började. Karl-Otto berättade att han sedan flyttade till Stockholm för utbildning på Konstfack. Hans konst har visats på ett stort antal utställningar i Sverige, men även i Berlin, London, Madeira och Italien. Vid tre tillfällen har han även representerats på Liljevalchs vårsalong. Motiven har under åren förändrats från till en början mest djurmotiv, senare bilder av gamla hus och en period även mer surrealistiska verk. Genom att vara publicerad på Svenska konstnärer på nätet har Karl-Otto Myrstad nått en stor publik. I ÖP 2013 beskrev Anders Backman, Rödön, med fotografier och text, katastrofen i Tjernobyl och dess efterverkningar. Karl-Otto tolkade efter detta sin upplevelse av reportaget, vilket resulterade i bland annat de tre tavlor som lämnades för bedömning av stipendiegruppen.

Juryns motivering:
Karl-Otto Myrstad har på ett gripande vis skildrat en tystnad som varat i 30 år. I fina penseldrag fångar han ljuset och frånvaron av mänskligt liv efter katastrofen i Tjernobyl en aprilnatt 1986.

Karin Engelfeldts Minnesfond 2015

Konstnären Linda Svedberg har tilldelats 2015 års stipendium ur Karin Engelfeldts Minnesfond. Stipendiebeloppet uppgår till 10.000 kronor. Stipendiet överlämnades i samband med årsmötet 19 april 2015 i Rentzhogsalen, Jamtli.

Linda Svedberg Foto: lindasvedberg.se

Linda presenterar sig själv:
Växte upp i Morabo, en by med tre hushåll i skogen i södra Hälsingland. I brist på kompisar i kvarteret tillbringade jag mycket tid åt att rita och pyssla (vilket jag nog hade gjort i vilket fall). Vid 16 års ålder bar det av till Gävle för att gå Konst- och Formgivningsprogrammet på gymnasiet där människor och forum, t ex krokikvällar och en keramikverkstad som blev mitt andra hem, skapade en härlig växthusmiljö. Därefter var det dock dags att lägga kreativiteten i malpåse till förmån för andra perspektiv, såsom Afrika och medmänsklighet.

Men efter många turer till Östafrika, en socionomexamen i handen och bosatt i Östersund halkade jag en dag in i en keramikverkstad och återfallet var ett faktum. Idag jobbar jag som personlig assistent på deltid. Intresset för global respekt och rättvisa tar sig uttryck i engagemang för Fairtrade där jag bland annat föreläser och håller kurser. Men framför allt tar jag varje tillfälle att vara i keramikverkstaden i Lugnvik – en underbar plats där alla mina drömmar går i uppfyllelse!

Sedan november 2011 är jag även medlem i Drejeriet. Men det är inte enbart lera som fägrar. Utrustad med virknål, symaskin, plåtsax, penslar och färg blir ALLT möjligt.


Linda har det senaste året målat porträtt av människor hon mött på gatan – EU-migranter, personer som sällan blir avporträtterade. Foto: Eva Herdin

Juryns motivering:
Linda Svedberg skapar dialoger mellan två slutna världar. Hon möter sina modeller på gatan. I samtalen och tystnaden växer levande porträtt fram som förmedlar människans utsatthet.

Karin Engelfeldts Minnesfond 2014

Konstnären Po Hagström har tilldelats 2014 års stipendium ur Karin Engelfeldts Minnesfond. Stipendiebeloppet uppgår till 10.000 kronor. Stipendiet kommer att överlämnas i samband med årsmötet söndagen den 27 april 2014 i Rentzhogsalen, Jamtli.  Läs mera under Anslagstavlan!

Po Hagström Foto Mattias Vepsä

Po presenterar sig själv:

Jag är uppväxt på en liten gård nära Lit, en by två mil norr om Östersund. Gården, Brogård, byggdes av min mammas morfar och var klar 1904. Framför boningshuset sluttar berget upp mot skogen, alldeles bakom huset flyter Indalsälven. Jag bor inte där längre, och kommer kanske aldrig göra det, men jag lämnar heller aldrig platsen. Det finns ingen vackrare och mer laddad natur i hela världen. När jag inte hälsar på min pappa som bor där återkommer jag till naturen i mina drömmar och i min konst.

Jag gick ut konsthögskolan 2004 och har sedan dess arbetat med konst professionellt med Stockholm som bas. De första åren efter konstskolan ställde jag ut mycket och numera arbetar jag även mycket som curator, något jag började med redan under skoltiden. Min konst är oftast bild- och textbaserad. Måleri, artist books, digitala collage och texter. Natur och de arter vi delar planeten med är några återkommande teman.

Jag väljer att söka ert stipendium med tre verk som påtagligt, men på olika sätt, anknyter till den värld som omger Brogård.

Presentation:

Po Hagström är född 1973. Han har fått sin utbildning vid Göteborgs universitet, Gerlesborgsskolan och Konsthögskolan i Umeå. I hans arbete som curator märks bl a vandringsutställningen TA PLATS!, om samtidskonstens möjligheter att nå alla, som bl a visades på Jamtli 2012 – 2013 och vandringsutställningen ÄGD, ett konstprojekt kring hembygd och identitet. Han har bl a varit gästlärare vid Östersunds konstskola och gästprofessor i Alicanto, Argentina.

Juryns motivering:

I Po Hagströms verk faller kroppar genom vatten, planeter faller fritt genom rymden, vatten fyller det slutna rummet under isen – i svindlande resor ger han oss nya bilder, från älvens svarta botten vid Brogård i Lit, från tvillingstjärnornas dans över natthimlen, från tid till tyngdlöshet.

Stipendieutdelning. Foto Eva Herdin.

Po Hagström, med sonen i famn, berättar om sitt konstnärskap vid stipendieutdelningen 27 april 2014. Foto: Eva Herdin.

Karin Engelfeldts Minnesfond 2013

Konstnären Louise Stiernström har tilldeles 2013 års stipendium ur Karin Engelfeldts Minnesfond. Stipendiet kommer att överlämnas i samband med årsmötet söndagen den 21 april 2013 i Rentzhogsalen, Jamtli. Stipendiebeloppet uppgår till 10.000 kronor. Läs mera under Anslagstavlan!

Louise säger:

”Om mig. Jag är en jordnära eld- och konstnärssjäl som 1982 föddes i Östersund. Redan i tidig ålder intresserade jag mig för vad som gör individer, organisationer och samhällen välmående och omvänt, mindre effektiva. Detta drev mig att tidigt och fortlöpande söka arbete i skilda verksamheter och vidare till att utbilda mig inom Human Resources, sociologi och ekonomi vid Linköpings universitet, Uppsala universitet och University of Dublin med examen 2008. Efter några års arbete som HR-konsult i Stockholm, 2008 – 2012, knackade dock mitt inre på dörren och förmedlade tydligt att ”det är på konstarenan du ska knyta ihop säcken av erfarenheter, intryck, kunskap och visioner och verka för att ge tillbaka till samhället”. Med den tydliga insikten har jag på heltid satsat på konsten. Idag utbildar jag mig på Gerlesborgsskolan i Stockholm och bedriver parallellt med detta dedikerat och passionerat konstprojekt som speglar konsekvenser av den samtid jag under föregående år både fascinerats och förfärats över. Jag söker även konsthögskola för att vidareutbilda mig och bygga nätverk.”

Motivering:

”För hennes känsla för bildens klassiska element – ljuset och kompositionen – i mötet med hennes levande intresse för sociala och politiska processer.”

Louise Stiernström arbetar i sin ateljé. Foto: Susann Eklund

Louise Stiernström arbetar i sin ateljé. Foto: Susann Eklund

 

Karin Engelfeldts Minnesfond 2012

Anders Ramsell, född 1981 och uppvuxen i Östersund.

Anders presenterar sig själv:

I mitt konstnärskap intresserar jag mig lika mycket för det populärkulturella som det inomkonstliga, det ytliga liksom de mänskliga frågeställningarna. Om mitt konstnärsskap skulle liknas vid en pyramid ligger bildskapandet allra högst upp.

På grund av min strävan efter utveckling och nya infallsvinklar har jag lagt en grund som bland annat innefattar skulptur med hår. Jag har gesällbrev inom hantverksyrket frisör, som jag utövar på Storgatan 32 här i Östersund.

Juryns motivering:

”I en mer än 2000 år gammal teknik, akvarellen, återskapar Anders Ramsell en film, framtidsvisionen Blade Runner, ruta för ruta.

Ögat har en viktig roll i filmen och genom Anders öga – tid, ljus, pensel och färg visar sig filmen på nytt.”

Verket består av 3285 akvareller, varje originalbild är cirka 1,5 x 3 cm och tillsammans bildar de en animation som är 12,52 minuter lång. Animationen är en parafras på filmen Blade Runner (1982) av Ridley Scott.

Anders Ramsell, 2012 års stipendiat. Foto: Hélène Halo

Karin Engelfeldts Minnesfond 2011

Malin Ståhl, född 1972 och uppvuxen på Frösön.

Malin presenterar sig själv:
Jag gick på Östersunds Konstskola 1992-94 och har sedan utbildat mig vid Iceland Academy of the Arts, the School of the Art Institute of Chicago och the Slade School of Fine Art i London. Mitt arbete tar sin utgångspunkt i tankar kring personlig presentation, och omfattar live performance, video och teckning. Jag skapar performativa uttryck och iscensättningar inspirerade av kulturhistoriska och populärkulturella porträtteringar och ideal. Med hjälp av kostym och klädnad skapar jag karaktärer som närmar sig natur, djur, och arkitektonisk form.

www.malinstahl.se

Juryns motivering:
”Malin Ståhls verk hjälper oss att titta lite – det behövs bara lite – vid sidan av det vardagliga. Med finstämda instrument behövs inga stora rörelser. I ‘Sketches for a wave’ målar hon ljusblått på sina armar – som himlen eller vattnet. Hennes språk är rent och poetiskt och låter en annan värld öppna sig.”

Apple Girl

Apple Girl, 2009, performance på the Space, London (karaktären Apple Girl är utvecklad i en workshop med elever vid Östersunds Konstskola för en performance på Jamtli i samband med vernissagen för utställningen Tänd Mörkret)

Karin Engelfeldts Minnesfond 2010

Johanna Grinde född 1971 i Uppsala. Uppvuxen i Högfors, Jämtland.

Mitt emellan hopp och förtvivlan - triptyk i akryl,  82 x 100 cm

Mitt emellan hopp och förtvivlan - triptyk i akryl, 82 x 100 cm