Konstföreningen förvaltar två fonder och delar årligen ut konststipendier ur dessa fonder. Karin Engelfeldts Minnesfond riktar sig till konstnärer verksamma eller uppvuxna i länet. Herbert och Ellen Carlssons konstfond riktar sig till ungdomar som arbetar med föreställande konst och är födda eller bosatta i länet.

Anvisningar Herbert och Ellen Carlssons konstfond
Anvisningar Karin Engelfeldts Minnesfond

Om blomstermålaren Gustav Herbert Carlsson

"Blomstermålaren Herbert Carlsson", 1987

”Blomstermålaren Herbert Carlsson”, 1987

Gustav Herbert Carlsson föddes i Vänersborg 1912. 1945 bosatte han sig i Åre där han var verksam till sin bortgång 1991. Han målade och diktade, var självlärd och kallades Blomstermålaren men han målade också porträtt och landskap – med motiv från Åretrakten och norra Uppland.

Han hade ett flertal utställningar från 1940-talet och framåt, både separat och tillsammans med andra.

Några av hans motton var ”Känna, lyssna och se. Återge och förmedla till andra människor. Avbilda naturen sådan den är. Ta sig tid att ingående betrakta den…”.

Han var initiativtagare till Åre konstförening.

År 1987 instiftade han och hans hustru Ellen en stipendiefond för unga konstnärer. Stipendiebeloppet är för närvarande 8.000 kronor och utdelningen sker i november månad i samband med Jämtlands läns konstförenings årliga medlemslotteri.

STIPENDIATER

Herbert och Ellen Carlssons konstfond 2016

Foto: Jimmy Dahlberg

Miloo Demår vid stipendieutdelningen 13 november 2016 Foto: Jimmy Dahlberg

Miloo Demår

Juryns motivering:
Miloo Demår bjuder i sina bilder in till våra egna tolkningar av skeendet som gestaltas. Bilderna förmedlar starka känslor utan att vara övertydliga.

Herbert och Ellen Carlssons konstfond 2014

 Henrik Ljusberg, Frösön

med motiveringen

Henrik Ljusbergs skapande i olika tekniker och hans engagemang för bildkonsten visar på stor mognad.

Henrik startade galleriet och mötesplatsen Urbn Arts i Östersund vid nitton års ålder. Hans arbete med konsten länkar samman människan med stadens natur – i släktskap med Herbert Carlssons önskan att förmedla naturen i sina skildringar av landskapet.

Henrik Ljusberg är född 1992 och har bott på Frösön och i Östersund under den största delen av sitt liv.

Henrik började måla graffiti i tioårsåldern. Är autodidakt och lär genom resande, vänner och övning. Han startade galleriet Urbn Arts för tre år sedan med målsättning att vara en förbindelselänk mellan utövare och publik. Han provar sig fram för att möta olika ”ovana” målgrupper i alla åldrar, inte minst ungdomar, och når många människor genom sin verksamhet. Han har också givit ut en bok om graffitins historia i Östersund, ”Fagert är landet”. Henrik visar utställningar av olika konstnärer och forskar i en mix av graffitins formspråk och traditionell målarteknik.

Henriks stora fråga är vad graffiti egentligen är – Är det former, färger, teknik eller budskap?

Jämtlands läns konstförening delade ut stipendiet i Rentzhogsalen på Jamtli söndagen den 23 november.

Herbert och Ellen Carlssons konstfond 2013

Jolin Skoglund, Bispgården

Juryns motivering:

För hennes sökande genom kameralinsen eller en camera obscura av tändsticksaskar. En bild som saknar skarpa konturer kan bara ses av dig med klara ögon – för bilden har förflyttat dig dit där den kan visa sig för dig – och du får se vad fotografen med de klara ögonen såg.

Jämtlands läns konstförening delar ut stipendiet i Rentzhogsalen på Jamtli på söndag 24 november kl. 13.00.

Jolin har gått bild- och formgivningsprogrampå Palmcrantzskolan och går nu första året på Östersunds konstskola. Hennes stora intresse är fotografi men hon arbetar också med måleri.

Under utdelningen berättar hon mer om sitt konstnärliga arbete.Hennes examensarbete på gymnasiet gick ut på att bygga en Camera obscura, en föregångare till de tidigare kamerorna, av tändsticksaskar. Med den fotograferade hon sedan en serie bilder med inspiration från låten ”Stallo” (det samiska ordet för troll eller jätte) av Magnus Ekelund & Stålet. Motiven, som hon också sökte stipendiet med, beskriver hon som mörka och diffusa. Målsättningen var att fånga en känsla av rädsla. Jolin har också fotograferat skivomslag till bandet Trumvärk och Slagord.

Herbert och Ellen Carlssons konstfond 2012

Alva Willemark, Uppsala/Hackås

Juryns motivering:

Ett spirande rikt konstnärskap som berör, betraktar, berättar – om liv, identitet, minne

Alva Willemark är född 1988 och uppvuxen i Uppsala och Hackås. Hon studerar nu sitt andra år av fyra vid Konsthögskolan i Umeå. Hon arbetar med måleri, teckning, foto, performance, ljud, teater och skrivande.

Hon har också studerat vid Gerlesborgs konstskola i Stockholm och Konstskolan i Stockholm. Hon har studerat historia med kulturanalys vid Malmö högskola och konstvetenskap och arkitekturhistoria vid Uppsala universitet.

Alva Willemark har arbetat två år som bildpedagog på Kulturhuset i Stockholm, arrangerat Umeå Feministfesitval 2012 och frilansar som bokformgivare och illustratör och har deltagit i utställningar i bland annat Kunstakademiet i Trondheim, Bildmuseets restaurang, Umeå och Galleri 60 i Umeå.

Stipendiet överlämnades vid en högtidlig ceremoni söndagen den 25 november kl 13.00 i Rentzhogsalen på Jamtli.

Alva Willemark. Foto: Johan Österholm

Alva Willemark. Foto: Johan Österholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbert och Ellen Carlssons konstfond 2011 

Cecilia Kreuzberger, Österåsen/Lit

Juryns motivering:

”I fotografiet fångas den tusendels sekund av vår gemensamma tid som bara du såg. ‘Det som är botten i dig är botten också i andra’ är ord av diktaren Gunnar Ekelöf – den som söker och den som hittar i diken och skuggor kan minna oss om det.”

Stipendiet överlämnades vid en högtidlig ceremoni söndag 20 november 2011 på Jamtli.

Cecilia Kreuzberger, självporträtt 2014

Cecilia Kreuzberger, självporträtt 2014

 

Herbert och Ellen Carlssons konstfond 2010

Bild: Petter Dahlström Persson, Skrivbord i skog

Petter Dahlström Persson: Skrivbord i skog

Petter Dahlström Persson
Född 1988 i Östersund.

Juryns motivering:

”Petter skapar genomtänkta och personliga fotografiska berättelser med sitt poetiska och samtidigt distinkta språk.

Hans teman är komplexa men han gör dem allmän-mänskliga. Framför hans bilder växer plötsligt de egna bilderna fram, liksom på baksidan av ens ögon.

Petter skapar med influenser från dadaismen och sur-realismen kombinerat med  teknisk skicklighet bilder av ett Nu, flyktigt och kvardröjande.”

Herbert och Ellen Carlssons konstfond 2009

Tivoli - Agnes Jonasson

Tivoli - Agnes Jonasson

Agnes Jonasson i ateljen

Agnes Jonasson i ateljen

Agnes Lovisa Jonasson
Född 1990 i byn Tand utanför Östersund.

 

 

 

 

 

Christoffer Svensson
Född 1990.