BUS-avtal – JLK – Jämtlands Läns Konstförening

BUS-avtal

BUS
Jämtlands läns konstförening har avtal med BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) för återgivning av bilder. För publicering på hemsida gäller:
Konstverket är skyddat enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att verket inte får mångfaldigas eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren annat än vad som är tillåtet enligt lag. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av verket till webb-sidan, databaser och interna nätverk samt mångfaldigande genom reprografiska metoder.
Användning av verket utan erforderligt tillstånd kan medföra ersättningsansvar samt straffrättsliga påföljder. Tillstånd att nyttja verket fås från BUS.
Adressuppgifter:
BUS, Årstaängsvägen 5B, 117 43 Stockholm. e-post: bus@bus.se

Bli medlem