Jämtlands Läns Konstförening 105 år

Jämtlands Läns Konstförening (JLK) bildades 1912. Syftet var att bygg ett konstmuseum samt att arrangera utställningar och föreläsningar. Från 1914 låg konstmuseet i det nybyggda rådhuset, men 1930 kunde man inviga det nya länsmuseet på Jamtli, där det fanns en särskild konstflygel. Genom donationer och inköp har konstsamlingen växt. En del av konsten har under åren deponerats till skolor, sjukhus och myndigheter. 1974 överlämnades samlingen till Jamtli, som nu står för underhållet. Konstföreningen fortsätter med de årliga inköpen samt förvaltar två stipendiefonder. I mitten av 1930-talet började föreningen med konstlotteri för medlemmarna. Se aktuellt program för kommande aktiviteter.

 


Bli medlem – inbjudningar, konstlotteri och förmåner

Vill du deltaga i det stora årliga konstlotteriet samt få förmåner och inbjudningar? Välkommen som medlem – årsavgiften är endast 200 kr. Läs mer


FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK    BLI MEDLEM